Teemat

Vahva valtiontalous turvaa hyvinvointipalvelut

Tällä hetkellä yhteiset verorahamme eivät riitä kattamaan menoja vaan valtio velkaantuu vuosi vuodelta. Valtion velkojen nousevat korkomenot ovat myös pois palveluiden rahoituksesta. Tämän vuoksi tärkein tehtävä tulevina vuosina on kyetä priorisoimaan valtion menoja ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Valtion tulee keskittyä ydintehtävien rahoituksen turvaamiseen. Näihin kuuluu sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, koulutuspalvelut, sotepalvelut sekä infrasta huolehtiminen. Perinteisen sulle-mulle politiikan aika on ohi, menot on käytävä huolella läpi ja esimerkiksi ympäristölle haitallisista ja kilpailua vääristävistä yritystuista olisi syytä luopua. Markkinataloudessa valtion ei tule valita voittajia.


Koulutuksen kunnianpalautus

Suomen taloudellinen menestys on aina perustunut korkeaan osaamiseen. Globaali muutos ja kilpailu on nyt nopeampaa kuin koskaan ja siinä on pysyttävä mukana. Panostus koulutukseen ja tutkimukseen on panostus työhön, talouteen ja tulevaisuuteen. Meillä ei ole varaa hukata suurinta voimavaraamme ja osaamispotentiaaliamme - ihmisiä. Osaamiseen tulee sijoittaa ja koulutuksen resursseja parantaa.


Kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutos on tämän ajan suurin haaste. Maapallo ei kestä nykyisenkaltaista ylikulutusta. Luonto kuuluu kaikille ja se tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Kiertotalouden periaattein voimme torjua ilmastonmuutosta ja samalla luoda mahdollisuuden uuden kestävän työn syntymiseen ja Suomen menestykseen tulevaisuudessa. Ensi hallituskaudella tulee tehdä politiikkaa, mikä pyrkii tehokkaammin ilmastonmuutoksen torjumiseen, edistää materiaalien kiertoa sekä uusiutuvien energia- ja materiaaliratkaisujen kehittämistä.

© 2023 Eemeli Lehtinen