Teemat

Hyvinvointia ja huolenpitoa

Tulevaisuus tulee rakentaa oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaattein. Yhteiskunnan tulee huolehtia heikommista ja tarjota tukea nopeasti silloin kun sitä tarvitaan. Tämän tulee olla sosiaaliturvan uudistamisen perusta. Erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ikääntyneiden hyvinvointiin tulee panostaa. Tarvitaan maksuton varhaiskasvatus ja toisen asteen koulutus, oppivelvollisuusikää on pidennettävä ja jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mieluinen harrastus. Ikääntyneiden hoivaan tarvitaan lisää resursseja ja hyvinvointia edistävän toiminnan kuten liikunnan ja kulttuurin saavutettavuudesta tulee huolehtia.


Koulutuksen kunnianpalautus

Suomen taloudellinen menestys on aina perustunut korkeaan osaamiseen. Globaali muutos ja kilpailu on nyt nopeampaa kuin koskaan ja siinä on pysyttävä mukana. Panostus koulutukseen ja tutkimukseen on panostus työhön, talouteen ja tulevaisuuteen. Nykyinen hallitus on leikannut koulutuksesta ja vähentänyt opetuksen ja perustutkimuksen resursseja niin ammatillisesta koulutuksesta kuin korkeakouluistakin. Meillä ei ole enää varaa hukata suurinta voimavaraamme ja osaamispotentiaaliamme - ihmisiä. Osaamiseen tulee sijoittaa ja koulutuksen resursseja parantaa.


Kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutos on tämän ajan suurin haaste. Maapallo ei kestä nykyisenkaltaista ylikulutusta. Luonto kuuluu kaikille ja se tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Kiertotalouden periaattein voimme torjua ilmastonmuutosta ja samalla luoda mahdollisuuden uuden kestävän työn syntymiseen ja Suomen menestykseen tulevaisuudessa. Ensi hallituskaudella tulee tehdä politiikkaa, mikä pyrkii tehokkaammin ilmastonmuutoksen torjumiseen, edistää materiaalien kiertoa sekä uusiutuvien energia- ja materiaaliratkaisujen kehittämistä.

© 2021 Eemeli Lehtinen