Tervettä järkeä taloudenpitoon!

10.03.2023 17:08

Jatkossa valtion taloudessa tulisi keskittyä vain ja ainoastaan hyvinvointivaltion ydintehtävien hoitoon, kuten soteen, koulutukseen, turvallisuuteen, infrastruktuuriin sekä säälliseen sosiaaliturvaan.  Meillä on pääosin valtavan hieno hyvinvointivaltio, mutta siihen nähden aivan liian vaatimaton kansantalous. Tästä syystä valtio velkaantuu. 

Nykyinen valtion talouden hoito ei ole kestävällä pohjalla. Valtion talous on tänäkin vuonna vahvasti alijäämäinen ja ilman merkittäviä muutoksia tilanne jatkuu samana tulevinakin vuosina. Täten kaikkeen budjetissa oleviin toissijaisiin menokohteisiin tulee suhtautua äärimmäisen kriittisesti ja taloutta tulee sopeuttaa. Valtion lainojen nousevat korkokulut on kaikki pois hyvinvointivaltion ydintehtävien rahoituksesta. 

On pyrittävä luomaan selkeä suunnitelma valtion talouden tasapainoon saattamiseksi (realismia on, että menee ainakin seuraavat kaksi vaalikautta) ja pelkkien kasvuodotusten varaan ei voi tuudittautua.

hyvinvointivaltio talous

Blogi
© 2023 Eemeli Lehtinen