Osaamisen vahvistaminen on yhteinen asia

05.04.2019 00:27

Maailma muuttuu juuri nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin. Samalla kun meillä on entistä monimutkaisempia maailmanlaajuisia ongelmia ratkottavana, teknologia kehittyy ja muuttaa arjen toiminnan sekä työnteon tapoja. Muutos asettaa myös osaamiselle entistä suurempia vaatimuksia. Jopa miljoonan suomalaisen ennakoidaan tarvitsevan lisä- tai uudelleenkoulutusta tekoälyn hyödyntämiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Oman osaamisen kehittäminen ei voi olla vain etuoikeutettujen mahdollisuus, vaan sen tulee olla jokaisen yhdenvertainen oikeus läpi työuran. Jokaisen nuoren mahdollisuus ammattiin tulee taata maksuttomalla toisen asteen koulutuksella ja oppivelvollisuusiän pidentämisellä. Tämän rinnalla työntekijöiden ja työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen tulee panostaa kehittämällä aikuiskoulutusta.

Sipilän hallitus on tehnyt koulutusleikkauksia aikana, jolloin koulutukseen tulisi entistä enemmän panostaa. Osaamisen kehittäminen on niin yhteiskunnan, työnantajan kuin työntekijänkin etu ja sen tulisi myös olla yhteinen tahto. Koulutusleikkausten ja aktiivimallien sijaan tarvitsemme tasa-arvoista koulutuspolitiikkaa ja kannustavan jatkuvan oppimisen mallin.

SDP:n jatkuvan oppimisen mallissa jokaiselle työikäiselle perustettaisiin henkilökohtainen osaamistili, jonka turvin yksilöt voivat hankkia tarvitsemaansa koulutusta. Lisäksi perustettaisiin kansallinen osaamisrekisteri, jonka avulla eri tavoin hankittu osaamista voidaan tehdä näkyväksi. Osaamisrekisteri perustuisi kansallisiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteisiin.

Suomessa tulee jokaisella olla tasa-arvoiset mahdollisuudet niin ammattiin, osaamiseen kuin työhönkin. Sijoitus osaamiseen on sijoitus tulevaisuuteen. Osaaminen luo työtä ja työ luo hyvinvointia. Muutetaan Suomen kurssi yhdessä 14.4.2019.

koulutus osaaminen aikuiskoulutus

Blogi
© 2023 Eemeli Lehtinen